SHIH-TZU KLUB ČR‚ z.s.

 

 


 
 
KLUBOVÉ VÝSTAVY V ROCE 2023
 

22. 4. 2023


Klubová výstava se zadáním CAC

Delegovaný rozhodčí: paní Olga Dolejšová (CZ)
(změna rozhodčího vyhrazena)

Kojice – Motel Železné Hory

24. 6. 2023


Klubová výstava se zadáním CAC

Delegovaný rozhodčí: pan Iulian Vrabie (MD)
(změna rozhodčího vyhrazena)

Brno – hotel Avanti

23. 9. 2023


Klubová výstava se zadáním titulu
Klubový vítěz

Delegovaný rozhodčí: pan Tomáš Kučera (CZ)
(změna rozhodčího vyhrazena)

Kojice – Motel Železné Hory

 
 
 
 
KLUBOVÉ VÝSTAVY V ROCE 2022
 
Přihlášení je možné pouze on line přes www.dogoffice.cz
 

14. 5. 2022


Klubová výstava se zadáním CAC

Rozhodčí – pan Jakub Kadlec (CZ)
změna rozhodčího vyhrazena


Motel Železné Hory Kojice

 

10. 9. 2022


Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz

Rozhodčí – paní Naďa Klírová (CZ)
změna rozhodčího vyhrazena


Motel Železné Hory Kojice

12. 11. 2022


Speciální výstava se zadáním titulu Vítěz SV

Rozhodčí –  paní Petra Kučerová (CZ)


Praha – hotel Globus


 
 
 
KLUBOVÉ VÝSTAVY V ROCE 2021
 

 

Přihlášení je možné pouze on line přes www.dogoffice.cz

PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ JE POTŘEBA DODRŽET TENTO POSTUP:

 
1) Nejdříve přihlásit
2) Po přihlášení systém pošle potvrzení přihlášky a pokyny k platbě - Variabilní a            specifický symbol
3) Uhradit přihlášku se správným VS a SS - platba musí proběhnout v termínu dané uzávěrky
4) K přihlášce v Dogoffice nahrajte potvrzení o zaplacení!
 
 
 

6. 6. 2021

 

Klubová výstava se zadáním CAC

rozhodčí: paní Václava Rybárová (změna rozhodčího vyhrazena)

Mladá Boleslav - výstavní areál Krásná Louka

 

24.7.2021

 

Klubová výstava se zadáním CAC a Klubový vítěz

rozhodčí: paní Veronika Chrpová (změna rozhodčího vyhrazena)

Motel Železné Hory, Kojice

 

 

2. 10. 2021

 

Speciální výstava při WDS

rozhodčí: pan Torsten Lemmer

Hotel Avanti - Brno

 

 
 
 
 
 
 
KLUBOVÉ VÝSTAVY V ROCE 2020
 
Výstava je vzhledem k epidemiologické situaci zrušena 
 
05. 12. 2020
Klubová výstava SHIH-TZU KLUBU ČR
se zadáním titulu Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých
a nově Klubový vítěz veteránů 

Praha - Hotel Globus

rozhodčí paní Veronika Chrpová  (CZ)

 

 
 
 

Klubová výstava SHIH-TZU KLUBU ČR se zadáním CAC
 
              15. 03. 2020  náhradní termín 25. 7. 2020
 
Rozhodčí: paní Zdenka Jílková
 
místo konání: Kojice  - motel Železné Hory
 
 
!!!!! POZOR !!!!!!! JE POTŘEBA DODRŽET TENTO POSTUP:
 
1) Nejdříve přihlásit
2) Po přihlášení systém pošle potvrzení přihlášky a pokyny k platbě - Variabilní a            specifický symbol
3) Uhradit přihlášku se správným VS a SS - platba musí proběhnout v termínu dané uzávěrky
4) K přihlášce v Dogoffice nahrajte potvrzení o zaplacení!
 
 
 
 
 
 
 
 
KLUBOVÉ VÝSTAVY  V ROCE 2019
 
 
15. 9. 2019

Speciální klubová výstava SHIH-TZU KLUBU ČR
  se zadáním titulu VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY
a
Klubová výstava KLUBU LHASA APSO
se zadáním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ

 

rozhodčí pan Torsten Lemmer (BG)
(změna rozhodčího vyhrazena)
 
 
 
 
 
 
 

17. 3. 2019
Klubová výstava SHIH-TZU KLUBU ČR
  se zadáním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ 

rozhodčí pan František Bouček (CZ)

(změna rozhodčího vyhrazena)
 
 
 
 
 
Hlavní sponzor pro KV 2018
 
 
 
KLUBOVÉ VÝSTAVY  V ROCE 2018
 
 
 

30. 9. 2018
Klubová výstava SHIH TZU KLUBU ČR + LHASA APSO
  se zadáním titulu Klubový vítěz 
(jen shih-tzu) 

rozhodčí pan Grzegorz Robak (Polsko)

 

 
 
 
 
 
přihlášení  na KV je možné pouze online přes rezervační systém https://dogoffice.cz
 
Vážení vystavovatelé, zkontrolujte si, prosím, platnost očkování u přihlášených psů. Bez platného očkování pes nebude vpuštěn do sálu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 03. 2018 
Klubová výstava SHIH-TZU KLUBU ČR se zadáním CAC
Rozhodčí: paní Naďa Klírová

 

přihlášení  na KV je možné pouze online přes rezervační systém https://dogoffice.cz


Číslo účtu pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ6255000000002081370001 
SWIFT/BIC: 
RZBCCZPP 
Raiffeisenbank a.s.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLAVNÍ SPONZOR PRO KV 2017
 
 

 KLUBOVÉ VÝSTAVY  V ROCE 2017 

 

22. 10. 2017
Klubová výstava SHIH TZU KLUBU ČR + LHASA APSO
  se zadáním titulu Klubový vítěz

rozhodčí pan Marco Marabotto (Itálie)

Propozice na Klubovou výstavu

 

Přihlášení  na KV je možné pouze online přes rezervační systém http://dogoffice.cz/
 

 

 

 

19. 03. 2017 Klubová výstava SHIH TZU KLUB ČR   SE ZADÁNÍM CAC

 přihláška na KLUBOVOU VÝSTAVU  konanou dne 19.03.2017 click

 propozice na KLUBOVOU VÝSTAVU  konanou dne 19.03.2017  click


 
22. 10. 2017 Klubová výstava SHIH TZU KLUB ČR   + LHASA APSO   SE ZADÁNÍM  KL. VÍTĚZ

Přihlášky na KV a SV můžete vyplnit a poslat e-mailem na adresu výstavního referenta (v tomto případě nevyžadujeme podpis). Vždy je nutné spolu s přihláškou zaslat i OBOUSTRANNOU kopii PP a kopii dokladu o úhradě výstavního poplatku! Variabilní symbol pro nečleny klubu je  40000 

HLAVNÍ SPONZOR PRO KV 2016
KLUBOVÉ VÝSTAVY  V ROCE 2016 
11.12.2016  -  SKV Praha  - se zadáním titulu VÍTĚZ SPEC. VÝSTAVY, CAC / rozh: Yuza Berdze/ CZ
11. 09. 2016 -  KV Praha  - se zadáním titulu K.V , CAC / Vitaliy Belskyy/UKR 
20.3.2016 - KV Praha - se zadáním CAC/ Miroslav Václavík 
   
KLUBOVÉ VÝSTAVY  V ROCE 2015   
18. 10. 2015 -  KV Praha  -se zadáním titulu K.V.  
 
29.3.2015 - KV Praha - bez zadání titulu K.V  
 
KLUBOVÉ VÝSTAVY  V ROCE 2014   
7 .9. 2014 -  KV   SHIH TZU a LHASA APSO se zadáním titulu K.V / pouze SHIH TZU/   
16.3.2014 - KV Praha - bez zadání titulu K.V   
 
 
 

KLUBOVÉ VÝSTAVY  V ROCE 2013

   
       
  01. 12. 2013   Praha - Speciální KV  click    
 
Speciální kl. výstava / Mikulášská
HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY  :  Cestovní agentura SPORTING1 
 Na závěr výstavy byly vylosovány 2 letenky na Světovou výstavu v Helsinkách.Šťastnými výherci se stala  paní Veronika Johanovská a paní Alena Basso.
Gratulujeme !  smiley
   
 

 

   
  29.09 . 2013   Praha - se zadáním titulu K.V  click    
 

enlightenedVážení chovatelé a příznivci plemene Shih-tzu,

dne 29. 9. 2013 byla naším klubem pořádána Klubová výstava v Praze v hotelu Step. Na této výstavě proběhla řádná veterinární přejímka. Byla kontrolována, jak platnost očkování proti vzteklině (zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), tak zda předložený očkovací průkaz je průkazem jedince účastněného kontroly.

Touto kontrolou bylo zjištěno, že paní Iva Fremrová předložila dva očkovací průkazy se jmény psů, kteří nebyli přihlášeni na výstavu.

Po tomto zjištění byla paní Iva Fremrová požádána o předložení správných očkovacích průkazů, což neučinila. Na základě nepředložení očkovacích průkazů případně pasů pro malá zvířata nebyla vpuštěna vystavovatelka se svými psy do výstavních prostor.  U těchto jedinců nemohla být prokázána imunita proti vzteklině dle §4 odst.1, písm. f) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, dále byla porušena povinnost mít u sebe platný pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči .  U dalších jedinců nebylo očkování proti infekčním nemocem.

Přikládám písemné vyjádření veterinární lékařky, která přejímku provozovala.

Paní Ivou Fremrovou byl po ukončení výstavy podán protest, jistina byla připsána o dva dny později na účet klubu, proto se tímto protestem protestní komise nezaobírala a peníze budou vráceny zpět na účet.

Za výbor Shih-tzu klubu

                                                                                                                     Marta Junková

CLICK

   
enlightened  VYJÁDŘENÍ ČMKU CLICK   enlightened    
   
 
24.03.2013    Praha - bez zadání titulu K.V    click